Rekisteteriseloste

Rekisteriseloste

TG Ahvenisto Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

TG Ahvenisto Oy, Linnankatu 4, 13100 HÄMEENLINNA (Y-tunnus: 2676451-9)

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖT

Aki Helander, toimitusjohtaja

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Normaali asiakassuhde edellyttää asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. Asiakkaan mahdollinen kuvan tallentaminen järjestelmään sisältyy normaalin käyttötarkoituksen piiriin, tällä pyritään välttämään asiakaskorttien väärinkäyttö.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa TG Ahvenisto Oy:n kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö tai y-tunnukset.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:sta tai vastaavista tietolähteistä.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmään pääkäyttäjän kanssa. Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. MIhin tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla yhteydellä.

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidytään ja ylläpidetään TG Ahvenisto Oy:n toimistossa ja asiakaspalvelussa. Rekisteriseloste on nähtävissä TG Ahvenisto Oy:n  toimistossa (Linnankatu 4 13100 Hämeenlinna).

11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön missä tahansa TG Ahvenisto Oy:n toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. TIEDON KORJAAMINEN

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava henkilö..

13. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.